Rešenje zadatka „Desetocifreni broj“

Prvi igrač može sigurno pobediti ako natera svog rivala da u svom petom potezu napiše parnu cifru. To je lako ostvariti ako, kada je na potezu,sve dok je to moguće, piše neparne cifre.Tako će drugi igrač u svom petom potezu morati da napiše parnu cifru pa će biti paran, tj. biće deljiv brojem 2. Osim toga, dobijeni desetocifreni broj je sigurno deljiv i brojem 3, jer mu je zbir cifara deljiv brojem 3 (1+2+3+4+5+6+7+8+9+0=45).Kako je deljiv i sa 2 i sa 3 dobijeni desetocifreni broj je deljiv i sa 6.

Advertisements
Objavljeno pod Rešenja logičkih zadataka | Ostavite komentar

Rešenje zadatka „Mudri mladić“

Mladić je pred mandarinom izgovorio rečenicu „Biću obešen!“. To mu je spasilo glavu. Nisu ga mogli streljati, jer bi izjava koju je dao bila lažna, pa to ne bi bilo u skladu sa obećanom kaznom.Međutim, nisu ga mogli ni obesiti, jer bi u tom slučaju, izjava koju je dao bila istinita, a za to je bilo predviđeno streljanje.

Objavljeno pod Rešenja logičkih zadataka | 3 komentara

Desetocifreni broj

Dva igrača igraju novu igru. Naizmenično pišu po tabli jednu do druge različite cifre sve dok je to moguće. U toj igri pobeđuje prvi igrač koji uspe da tako dobijeni desetocifreni broj bude deljiv brojem 6, a u suprotnom – pobednik je drugi igrač. Koji od igrača može sigurno pobediti u ovojigri, pa ma kako igrao njegov protivnik?

Objavljeno pod logički zadaci | Ostavite komentar

Mudri mladić

Pre više vekova kineski mandarin Kon Fu pozove nekog mladića, koji je čamio u zatvoru kao talac i reče mu:
– Potrebno je da kažeš jednu jedinu rečenicu. Bude li istinita, bićeš streljan. Kažeš li laž, bićeš obešen!
Šta je mladić rekao, kada ga nisu ni streljali ni obesili, već su morali da ga puste na slobodu?

Objavljeno pod logički zadaci | 2 komentara

Zadatak – Njutnov problem

Ovo je čuveni Njutnov problem o kravi, kozi i guski koje pasu livadu:

Krava popase onoliko trave koliko koza i guska zajedno. Krava i koza zajedno popasu travu sa livade za 45 dana, krava i guska za 60 dana, a koza i guska za 90 dana. Za koliko dana mogu krava, koza i guska zajedno da popasu celu livadu? Trava na livadi neprestano raste.

Objavljeno pod zanimljivi računski zadaci | Ostavite komentar